021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
26.05.2016

Povremeni porodični smeštaj


Povremeni porodični smeštaj je nova usluga koja se razvila u okviru projekta koji realizuje Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu “Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu”. Ovaj projekat je integralni deo IPA 2013 projekta “ Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila zaštita dece u Srbiji” koji finansira EU, a realizuju u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF.

Povremeni porodični smeštaj ima za cilj prevenciju izdvajanja dece, mladih osoba sa smetnjama u razvoju iz primarnih porodica kroz pružanje podrške korisnicima usluga u skladu sa njihovima potrebama, kapacitetima i uz njihovu maksimalnu participaciju. Biološki roditelji i deca, mlade osobe su glavni kreatori i edukatori u planiranju usluge povremenog porodičnog smeštaja. Pružaoca usluge predlaže roditelj i to iz kruga srodnika, prijatelja i obučenih hraniteljskih porodica kako bi deca, mlade osobe kao i roditelji dobili adekvatan odgovor na svoje potrebe.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, u partnerstu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, radi na uspostavljanju i pružanju ove usluge korisnicima. Snimak koji je u prilogu pokazuje značaj pružanja ove usluge za porodicu i prevenciju institucionalnog smeštaja dece.

youtu.be/BmecFQDHxJI