021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
01.07.2016

Odluka o dodeli ugovora JN MV 1/2016


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara- putnički automobil, u postupku javne nabavke male vrednosti.  
DODACI