021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
15.07.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora JN MV 1/2016


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara - dva putnička automobila JN MV 1/2016  
DODACI