021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
01.08.2016

Nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova


Na sajtu Vlade AP Vojvodine u odeljku „Sekretarijati“ predstavljene su nadležnosti Pokrajinskog sekretarijatа za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova AP Vojvodine, koji je nedavno izdvojen iz resora zdravstva.
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova AP Vojvodine u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva, samohranih roditelja s decom, omladine, odraslih i starih, pravne zaštite porodice i starateljstva, penzijskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite i civilnih invalida rata.