021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
05.09.2016

Javni poziv za panel mladih savetnika zaštitnika građana


Panel mladih savetnika je grupa od 30 dece i mladih iz svih delova teritorije Republike Srbije, izabranih na Javnom pozivu na period od dve godine. Mladi savetnici sastaju se sa Zaštitnikom građana, odnosno Zamenicom Zaštitnika građana za prava deteta. Njihova osnovna uloga je da prenesu Zaštitniku građana teme koje su važne deci i mladima, ukažu na probleme sa kojima se susreću, predstave svoje stavove, ideje i predloge i pokrenu pitanja koja su od značaja za poboljšanje položaja dece i mladih u Srbiji. Zaštitnik građana u 2016. godini obnavlja članstvo u Panelu mladih savetnika novim članovima i poziva decu i mlade da se prijave.
Javni poziv nalazi se u prilogu POZIV