021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
28.09.2016

Broj dece i mladih smeštenih u hraniteljskim porodicama


1050 dece i mladih smešteno je u hraniteljske porodice na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Ovde je grafički prikazana distribucija dece i mladih u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvaničnih evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.