021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
16.06.2017

Trening „Veštine komunikacije i njihova svakodnevna upotreba“ u organizaciji GIZ-a


Predstavnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad prisustvovale su treningu „Veštine komunikacije i njihova svakodnevna upotreba“, koji je organizovan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ), a u okviru projekta „Socijalna prava za osetljive grupe (SoRi)“ .
Drugi završni modul treninga održan je u Beogradu od 13-15 juna, 2017. godine, sa ciljem jačanja komunikacijskih veština pojedinaca i institucija na lokalu. Tokom ova tri dana učesnici su imali priliku da otkiju i izgrade sopstvene kapacitete za uspešnu komunikaciju.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje se zahvaljuje organizatorima na pruženoj prilici za stručno usavršavanje.