021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
28.06.2017

Obuka "Planiranje stalnosti"


U sredu 27.06.2017.godine, predstavnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad učestvovali su u obuci "Planiranje stalnosti", u organizaciji Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije u okviru projekta IPA 2013 "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji".
Predstavnici CPSU NS-a su imali priliku da slušaju obuku koju su realizovale Anđelija Đolović i Maja Dumnić i u okviru koje su stekli nova znanja iz ove oblasti, koja će moći da primene u daljem radu.
Centar za porodićni smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje organizatorima na pruženoj prilici za stručno usavršavanje.