021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
07.09.2017

Sastanak direktora centara za porodični smeštaj i usvojenje


Dana 06.09.2017. godine u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, održan je sastanak direktora centara za porodični smeštaj i usvojenje, radi planiranja daljeg zajedničkog rada.