021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
08.09.2017

Obuka “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo“


U petak 08.09.2017.godine, u prostorijama Dečjeg sela dr Milorad Pavlović, održana je obuka “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo“. Obuku je realizovala, dipl.pravnica Slavica Narandžić, rukovodilac službe arhive u Agenciji za privredne registre. Obuci su prisustvovali svi zaposleni Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. U okviru ove obuke zaposleni su imali priliku da steknu nova znanja, koja će im koristiti u daljem radu.