021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
05.10.2017

Broj hraniteljskih porodica u kojima su smeštena deca imladi


 657 porodica pruža usluge porodičnog smeštaja za decu i mlade na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.