021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
09.11.2017

Seminar za članice i članove pokrajinskog Koordinacionog tima mreže " Život bez nasilja"


Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kao koordinator mreže „Život bez nasilja“ organizovao je seminar, u periodu od 8. do 9. novembra, 2017. godine, za članice i članove pokrajinskog Koordinacionog tima, u Kongresnom centru Ceptor – Andrevlje. Cilj seminara je bio da se unaprede postojeća znanja, razmena iskustva i stvori osnova za dalje aktivnosti institucija, ali i za zajedničke aktivnosti unutar mreže.
Predstavnik Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, sekretar, Boris Lovrić, prisustvovao je seminaru, u okviru istog stekao je nova znanja koja će koristiti u daljem radu.