021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
13.11.2017

Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica


U petak, 10.11. 2017.godine u sali Centra za socijalni rad, u Novom Sadu održana je treća radionica u okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ koji je podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Radionici je prisustvovalo devet mladih osoba starosnog uzrasta od 15 do 18 godina.
Treća radionica na temu “Kako da se izboritim za svoja, a da ne ugrozim tuđa prava?” struktuirana je sa ciljem da se kroz edukativni i radioničarski pristup mladima približe pojmovi komunikacije i komunikacijskih veština. Najznačajni cilj radionice bio je da se na osnovu interaktivnog rada spoznaju potrebe mladih, kao i da im se približe praktična znanja za sticanje socijalnih veština , novih modela ponašanja i sticanje znanja za prevazilaženje stresnih situacija.
U okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ predviđeno je da se održi još jedna radionce koje će biti realizovane u toku novembra 2017. godine.