021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
29.01.2018

Lear Korporacija iz Novog Sada, donirala igračke za decu na porodičnom smeštaju.


“Lear” Korporacija iz Novog Sada, krajem 2017. godine, donirala je igračke za decu u hraniteljskim porodicama koje su u nadležnosti Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje “Lear” Korporaciji i očekuje nastavak uspešne saradnje.