021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
09.02.2018

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad priključio se akciji “Novi Sad čita deci”


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad priključio se akciji “Novi Sad čita deci”
Novi Sad čita deci je inicijativa koju, ispred Novosadske mreže za decu, pokreće Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“. Inicijativa ima za cilj da podigne svest o značaju čitanja detetu i sa detetom od najranijih dana kako za usvajanje reči i komunikacijske veštine, tako i za podsticaj mašti i kreativnosti, saznajnom razvoju i kritičkom mišljenju, kao i za razvoj osećaja bliskosti privrženosti sa odraslima koji detetu čitaju i kreiranje rituala u odnosu sa starateljima koji kod dece stvaraju osećaj sigurnosti, opuštenosti i zaštićenosti.
U okviru akcije “Novi Sad čita deci”, 21.02.2018. godine u 17 časova u prostorijama Dečjeg sela, dr Milorad Pavlović održaće se edukacija o značaju čitanja deci od ranog uzrasta, koja je namenjena hraniteljskim porodicama. U toku ove edukacije, u prostorijama CPSU NS- a volonteri će čitati deci koja žive u hraniteljskim porodicama. 
FOTOGALERIJA
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad priključio se akciji “Novi Sad čita deci”