021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
31.10.2019

Treća međunarodna naučno-stručna konferenciju „ZAŠTITA PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA“


Ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, sekretar, Boris Lovrić prisustvovao je 29. i 30. oktobra, 2019. godine na Trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „ZAŠTITA PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA“, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  
FOTOGALERIJA
Treća međunarodna naučno-stručna konferenciju „ZAŠTITA  PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA“
Treća međunarodna naučno-stručna konferenciju „ZAŠTITA  PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA“