021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
09.06.2021

Poziv za online-ZOOM promociju usluge “Povremeni porodični smeštaj”


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad aktivno promoviše uslugu Povremeni porodični smeštaj, koja predstavlja preventivnu uslugu socijalne zaštite. Svrha ove usluge je podrška porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju sa ciljem preveniranja socijalne isključenosti porodice, unapređenja kvaliteta života porodice kao i razvijanja socijalnih i drugih veština deteta.
Pozivamo sve zainteresovane porodice koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju i potencijalne povremene hranitelje da se prijave za online prezentaciju i dodatno se informišu o načinima i uslovima pružanja usluge.
 
Prijave se mogu izvršiti popunjavanjem obrasca koji se nalazi na ovom linku
 
Rok za prijavu je petak, 11.06.2021. do 15 h.
Nakon što popunite prijavni obrazac, na vašu mail adresu, prosledićemo vam link za učešće na online-ZOOM događaju.
 
FOTOGALERIJA