Примери добре праксе
 

Период: 01.01.2015 - 06.07.2022

Укупан број записа: 4

10.04.2022
10.04.2022
 
Ристић Милица се хранитељством бави од 2019.г. У улози хранитеља подршку јој пружају супруг и син. Остварена у родитељској улози, упозната је са развојним карактеристикама деце различитог узраста и ...
09.03.2022
09.03.2022
 
Виолета Хорњак (1973) из Деспотова се хранитељством бави од 2009-те године. Виолетина мајка је дугогодишњи хранитељ те је и љубав према хранитељству наследила од ње. Поред своје двоје биолошке деце ...
09.03.2022
09.03.2022
 
Станислава Плавшић је од 2007 године хранитељица. Има усвојену ћерку. Самостално врши хранитељску улогу и до сада је бринула о седморо деце. Као некадашња васпитачица упозната је са различитим ...
09.03.2022
09.03.2022
 
Медић Весна и Миодраг се хранитељством баве од 2010. године. Од тада, до данас, у њиховој породици је боравило 13 деце и младих. Хранитељски пар Медић се, за то време, одлично сналазио у улози ...