02.10.2015

Нови простор


Канцеларије Центара за породични смештај и усвојење Нови Сад се од августа 2015. године налазе у простору Куће 1 у Дечијем селу "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици. Кућа која је некада била намењена за смештај деце без родитељског старања, добила је нову намену и сада се из ње пружа подршка за хранитељске породице на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.

Центар је најмлађа установа социјалне заштите у Војводини, основана Одлуком Владе Војводине, са циљем потпуније заштите деце без родитељског старања и старијих на територији за коју је Центар основан.
 
ФОТО