Пројекти
 

Период: 01.01.2015 - 30.05.2024

Укупан број записа: 6

07.03.2022
07.03.2022
 
Пројекат „Развој хранитељства у АП Војводини 2021“ реализовао је Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, уз финансијску подршку УНИЦЕФ-а, канцеларија у Србији, у периоду од 13.маја ...
10.02.2021
10.02.2021
 
У 2020. години, реализован је у мери у којој је било могуће, уз континуиране договоре са представницима УНИЦЕФ-а, пројекат „Развој хранитељства у АП Војводини 2020“. Комплетна реализација пројекта је ...
18.02.2020
18.02.2020
 
У 2019. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2018. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. ...
01.01.2019
01.01.2019
 
У 2018. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2017. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. ...
01.01.2016
01.01.2016
 
У 2017. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2016. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. ...
11.10.2015
11.10.2015
 
 У марту 2016. године потписан је уговор о сарадњи између Града Новог Сада- Управе за социјалну и дечију заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Овим је одпочела ...