О ЦЕНТРУ


Центар за породични смештај и усвојење (ЦПСУ Нови Сад) је установа социјалне заштите основана 19. фебруара 2014. године, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине. Центар покрива територију Јужнобачког, Сремског и Средњoбанатског управног округа.

ЦПСУ Нови Сад је установа социјалне заштите чија је делатност организовање, смештај корисника и пружање стручне помоћи хранитељској и усвојитељској породици којој је корисник поверен.

Центар обавља послове:

1) популарисања и развоја хранитељства – породичног смештаја;
2) учешћа у процени опште подобности породица за хранитељство и припрему за хранитељство;
3) формирања регистра - базе података о хранитељству;
4) учешћа у избору хранитељске породице;
5) учешћа у планирању услуга и мера заштите корисника на хранитељству;
6) праћења и увида у остваривање сврхе хранитељства;
7) подршке корисницима и хранитељским породицама;
8) учешћа у припреми корисника за излазак из система социјалне заштите или промену услуге;
9) истраживања;
10) обука професионалаца, хранитеља и усвојитеља;
11) развоја, реализације и учествовања у пројектима у области социјалне заштите;
12) израде и издавања стручне литературе;
13) информисања, промоције и организовања конференција и семинара.

Покретањем Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, директно се доприноси остваривању најважнијих реформских циљева зацртаних стратешким документима Републике Србије. На овај начин се проширују услуге, мере и облици социјалне заштите деце и старијих, где се приоритет даје развоју алтернативних облика социјалне заштите у односу на институционалну заштиту, а у циљу обезбеђивања једнаких шанси за све.

Центар је иновативна установа у систему социјалне заштите АП Војводине основана са циљем изградње савремених приступа за заштиту корисника.


ДОКУМЕНТА