O CENTRU


Centar za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU Novi Sad) je ustanova socijalne zaštite osnovana 19. februara 2014. godine, od strane Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine. Centar pokriva teritoriju Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

CPSU Novi Sad je ustanova socijalne zaštite čija je delatnost organizovanje, smeštaj korisnika i pružanje stručne pomoći hraniteljskoj i usvojiteljskoj porodici kojoj je korisnik poveren.

Centar obavlja poslove:

1) popularisanja i razvoja hraniteljstva – porodičnog smeštaja;
2) učešća u proceni opšte podobnosti porodica za hraniteljstvo i pripremu za hraniteljstvo;
3) formiranja registra - baze podataka o hraniteljstvu;
4) učešća u izboru hraniteljske porodice;
5) učešća u planiranju usluga i mera zaštite korisnika na hraniteljstvu;
6) praćenja i uvida u ostvarivanje svrhe hraniteljstva;
7) podrške korisnicima i hraniteljskim porodicama;
8) učešća u pripremi korisnika za izlazak iz sistema socijalne zaštite ili promenu usluge;
9) istraživanja;
10) obuka profesionalaca, hranitelja i usvojitelja;
11) razvoja, realizacije i učestvovanja u projektima u oblasti socijalne zaštite;
12) izrade i izdavanja stručne literature;
13) informisanja, promocije i organizovanja konferencija i seminara.

Pokretanjem Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, direktno se doprinosi ostvarivanju najvažnijih reformskih ciljeva zacrtanih strateškim dokumentima Republike Srbije. Na ovaj način se proširuju usluge, mere i oblici socijalne zaštite dece i starijih, gde se prioritet daje razvoju alternativnih oblika socijalne zaštite u odnosu na institucionalnu zaštitu, a u cilju obezbeđivanja jednakih šansi za sve.

Centar je inovativna ustanova u sistemu socijalne zaštite AP Vojvodine osnovana sa ciljem izgradnje savremenih pristupa za zaštitu korisnika.


DOKUMENTA