Kontakt


Kancelarije Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad
Dečje selo 1, 21 208 Sremska Kamenica

telefon: 021/461-171; 021/30- 10-563
imejl: cpsuns@cpsuns.rs
veb sajt: www.cpsuns.rs

Ivana Koprivica
Direktorica
ivana.koprivica@cpsuns.rs

Sandra Radakov
Šefica računovodstva
sandra.radakov@cpsuns.rs

Boris Lovrić
Sekretar
boris.lovric@cpsuns.rs

Vesna Aničić
Supervizorka
vesna.anicic@cpsuns.rs

Dunja Bekvalac Rakić
Realizatorka edukativnih programa
dunja.bekvalac.rakic@cpsuns.rs

Tamara Blagojević
Savetnica za hraniteljstvo
tamara.blagojevic@cpsuns.rs

Aleksandra Stepanov
Savetnica za hraniteljstvo
aleksandra.stepanov@cpsuns.rs

Jelica Marić Dević
Savetnica za hraniteljstvo
jelica.maric.devic@cpsuns.rs

Nenad Opačić
Savetnik za hraniteljstvo
nenad.opacic@cpsuns.rs

Marina Mojić
Savetnica za hraniteljstvo
marina.mojic@cpsuns.rs

Dragana Stanković Gaić
Savetnica za hraniteljstvo
dragana.gaic@cpsuns.rs