Kontakt


Kancelarije Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad
Dečje selo 1, 21 208 Sremska Kamenica

telefon: 021/461-171; 021/30- 10-563
imejl: cpsuns@cpsuns.rs
veb sajt: www.cpsuns.rs

Ivana Koprivica
v.d. Direktorica
ivana.koprivica@cpsuns.rs

Sandra Kovačić
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
sandra.radakov@cpsuns.rs

Jovana Homjak
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
jovana.homjak@cpsuns.rs

Boris Lovrić
Sekretar i pravnik
boris.lovric@cpsuns.rs

Dragana Kačavenda
Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
dragana.kacavenda@cpsuns.rs

Vesna Aničić
Supervizorka
vesna.anicic@cpsuns.rs

Tamara Blagojević
Supervizorka
tamara.blagojevic@cpsuns.rs

Dunja Bekvalac Rakić
Realizatorka edukativnih programa
dunja.bekvalac.rakic@cpsuns.rs

Jelica Marić Dević
Realizatorka edukativnih programa
jelica.maric.devic@cpsuns.rs

Aleksandra Stepanov
Savetnica za hraniteljstvo
aleksandra.stepanov@cpsuns.rs

Nenad Opačić
Savetnik za hraniteljstvo
nenad.opacic@cpsuns.rs

Marina Mojić
Savetnica za hraniteljstvo
marina.mojic@cpsuns.rs

Dragana Stanković Gaić
Savetnica za hraniteljstvo
dragana.gaic@cpsuns.rs

Jelena Bajić
Savetnica za hraniteljstvo
jelena.bajic@cpsuns.rs

Ivana Džigurski
Savetnica za hraniteljstvo
ivana.dzigurski@cpsuns.rs

Marina Ristić
Savetnica za hraniteljstvo
marina.ristic@cpsuns.rs

Jovana Gvozdenović Lalović
Savetnica za hraniteljstvo
jovana.gvozdenovic@cpsuns.rs

Anđela Tomić
Savetnica za hraniteljstvo
andjela.tomic@cpsuns.rs

Sanja Kantar
Savetnica za hraniteljstvo
sanja.kantar@cpsuns.rs

Dijana Kojić
Savetnica za hraniteljstvo
dijana.kojic@cpsuns.rs

Milica Perić
Savetnica za hraniteljstvo
milica.peric@cpsuns.rs