Контакт


Канцеларије Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
Дечје село 1, 21 208 Сремска Каменица

телефон: 021/461-171; 021/30- 10-563
имејл: cpsuns@cpsuns.rs
веб сајт: www.cpsuns.rs

Ивана Копривица
Директорица
ivana.koprivica@cpsuns.rs

Сандра Радаков
Шефица рачуноводства
sandra.radakov@cpsuns.rs

Борис Ловрић
Секретар
boris.lovric@cpsuns.rs

Весна Аничић
Супервизорка
vesna.anicic@cpsuns.rs

Дуња Беквалац Ракић
Реализаторка едукативних програма
dunja.bekvalac.rakic@cpsuns.rs

Тамара Благојевић
Саветница за хранитељство
tamara.blagojevic@cpsuns.rs

Александра Степанов
Саветница за хранитељство
aleksandra.stepanov@cpsuns.rs

Јелица Марић Девић
Саветница за хранитељство
jelica.maric.devic@cpsuns.rs

Ненад Опачић
Саветник за хранитељство
nenad.opacic@cpsuns.rs

Марина Мојић
Саветница за хранитељство
marina.mojic@cpsuns.rs

Драгана Станковић Гаић
Саветница за хранитељство
dragana.gaic@cpsuns.rs