Јавне набавке
 

Период: 01.01.2015 - 06.07.2022

Укупан број записа: 4

15.07.2016
15.07.2016
 
Обаавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - два путничка аутомобила ЈН МВ 1/2016 
01.07.2016
01.07.2016
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара- путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности. 
17.06.2016
17.06.2016
 
 Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добра - путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности ...
16.12.2015
16.12.2015
 
Овде можете преузети Правилник о набавкама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад