Јавне набавке
 

Период: 01.01.2015 - 30.05.2024

Укупан број записа: 12

29.03.2024
29.03.2024
 
Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину и План јавних набавки за 2024. годину
04.08.2023
04.08.2023
 
Набавака рачунарске опреме 3/2023 - ПАРТИЈА 2: набавка софтвера за рачунаре
04.08.2023
04.08.2023
 
Набавка рачунарске опреме 3/2023-ПАРТИЈА 1: Набавка рачунара и пројектора
12.05.2023
12.05.2023
 
Јавна набавка 2/2023- гориво за службена возила
09.05.2023
09.05.2023
 
Правилник о ближем уређењу планирања набавки
25.04.2023
25.04.2023
 
Јавна набавка 1/2023-путнички аутомобил
13.03.2023
13.03.2023
 
У прилогу се налази План јавних набавки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину.
30.09.2022
30.09.2022
 
Отворени поступак јавне набавке
20.09.2022
20.09.2022
 
У прилогу се налази План јавних набавки за 2022. годину.
15.07.2016
15.07.2016
 
Обаавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - два путничка аутомобила ЈН МВ 1/2016