Јавне набавке
 

Период: 01.01.2015 - 20.03.2023

Укупан број записа: 7

13.03.2023
13.03.2023
 
У прилогу се налази План јавних набавки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину.
30.09.2022
30.09.2022
 
Отворени поступак јавне набавке
20.09.2022
20.09.2022
 
У прилогу се налази План јавних набавки за 2022. годину.
15.07.2016
15.07.2016
 
Обаавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - два путничка аутомобила ЈН МВ 1/2016 
01.07.2016
01.07.2016
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара- путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности. 
17.06.2016
17.06.2016
 
 Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добра - путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности ...
16.12.2015
16.12.2015
 
Овде можете преузети Правилник о набавкама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад