20.09.2022

План јавних набавки за 2022. годину


У прилогу се налази План јавних набавки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину.
ДОКУМЕНТА