20.09.2022

Plan javnih nabavki za 2022. godinu


U prilogu se nalazi Plan javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2022. godinu.
DOKUMENTA