POSTUPAK ZASNIVANJA HRANITELJSTVA


U prostorijama centra za porodični smeštaj i usvojenje možete se detaljno informisati o hraniteljstvu i pre donošenja odluke da li želite time da se bavite.

Postupak 
Postupak zasnivanja hraniteljstva započinje podnošenjem zahteva (slobodna forma) centru za socijalni rad u opštini prebivališta. Uz zahtev se prilaže odgovarajuća dokumentacija:

1. Fotokopija lične karte;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Izvod iz matične knjige venčanih (ako su hranitelji u braku);
4. Uverenje o državljanstvu;
5. Lekarsko uverenje;
6. Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima (uključujući prihode od poljoprivredne delatnosti, izdavanja stana, kuće, od neregistrovanih delatnosti);
7. Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji stana, kuće, zakup, otkup, ostavinsko rešenje);
8. Uverenje o neosuđivanju (dobija se u policijskoj upravi)
9. Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica (dobija se u SUD-u)
10. Uverenje da potencijalni hranitelj nije lišen roditeljskog prava (dobija se u SUD-u);
11. Uverenje da potencijalni hranitelj nije lišen poslovne sposobnosti - (dobija se u centru za socijalni rad);
12. Potvrda da nije na evidenciji lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici (pribavlja po službenoj dužnosti centar za socijalni rad).

Procena opšte podobnosti hraniteljske porodice obuhvata:

• analizu isprava/priložene dokumentacije budućih hranitelja;
• intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi;
• intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti;
• procenu tokom realizacije Programa pripreme i obuke za hraniteljstvo.

Program pripreme za hraniteljstvo pohađaju supružnici, odnosno vanbračni partneri – budući hranitelji. Obuka traje 33 sata, organizovanih u 11 tematskih celina.

Nakon završenog programa pripreme Centar za porodični smeštaj sačinjava Sintetizovan izveštaj – nalaz i stručno mišljenje o opštoj podobnosti budućih hranitelja koji se dostavlja centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdaje potvrdu o bavljenju hraniteljstvom, s rokom važenja od dve godine.
 
Nakon isteka dve godine, centar za socijalni rad donosi odluku o produženju ili ukidanju potvrde o bavljenju hraniteljstvom, ceneći uspešnost ostvarivanja hraniteljske uloge, a na osnovu praćenja hraniteljske porodice – odnosno izveštaja Centra za porodični smeštaj o ponovnoj proceni hraniteljske porodice.

Hranitelji imaju pravo žalbe na rešenje centra za socijalni rad u slučaju kada ne dobiju opštu podobnost za hraniteljstvo.


 
 
DOKUMENTA