Projekti
 

Period: 01.01.2015 - 14.07.2024

Ukupan broj zapisa: 6

07.03.2022
07.03.2022
 
Projekat „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini 2021“ realizovao je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, uz finansijsku podršku UNICEF-a, kancelarija u Srbiji, u periodu od 13.maja ...
10.02.2021
10.02.2021
 
U 2020. godini, realizovan je u meri u kojoj je bilo moguće, uz kontinuirane dogovore sa predstavnicima UNICEF-a, projekat „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini 2020“. Kompletna realizacija projekta ...
18.02.2020
18.02.2020
 
U 2019. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2018. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. ...
01.01.2019
01.01.2019
 
U 2018. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2017. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. ...
01.01.2016
01.01.2016
 
U 2017. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2016. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. ...
11.10.2015
11.10.2015
 
U martu 2016. godine potpisan je ugovor o saradnji između Grada Novog Sada- Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Ovim je odpočela ...