01.01.2019

Projektne aktivnosti – 2018 godina


U 2018. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2017. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. Sredstva su bila namenjena realizaciji projektnih aktivnosti u delu razvijanja „Savetodavno-terapijskih usluga za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad“. Cilj ovog programa bio je razvoj usluga koje razvijaju sistem podrške porodici u krizi i detetu u njoj, kao i podizanje kompetencija hraniteljskih porodica za brigu o deci.

Tokom 2018. nastavljena je realizacija projekta „Samostalan život za sve“, u kojem je Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ nosilac projektnih aktivnosti, a naša ustanova partner. Projekat je počeo sa realizacijom u junu, 2017. godine i planirano je da traje 24 meseca. Usmeren je na rešavanje problema socijalne isključenosti mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite, posebno mladih sa smetnjama u razvoju i fokus je na njihovoj socijalnoj inkluziji kroz obezbeđivanje regionalne usluge Stanovanje uz podršku.

U junu 2018. godine završena je realizacija projekta pod nazivom „Razvijanje međugeneracijske saradnje i solidarnosti“ koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat je trajao 12 meseci, a u ovom periodu realizovane su edukativne, dramske, likovne i rekreativne aktivnosti u koje su bili uključeni članovi Udruženja penzionera i deca na porodičnom smeštaju.

U saradnji sa Udruženjem „Baby Friend“ u periodu od oktobra do decembra 2018. realizovan je projekat „Podrška urgentnom hraniteljstvu“. Projektne aktivnosti su bile usmerene na edukaciju hraniteljski porodica koje pružaju uslugu urgentnog hraniteljskog smeštaja za decu od 0-3 godine, kao i na pružanje podrške hraniteljima u vidu mogućnosti korišćenja usluge telefonskog savetovanja. Održano je deset radionica za hranitelje koji brinu o deci uzrasta od 0-3 godine.

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ je u okviru projekta „Medin čitalački centar – pilotiranje programa podrške ranom razvoju i kvalitetu brige o deci temeljenih na zajedničkom čitanju sa detetom“ razvio dva programa- Medine čitalačke posete, u saradnji sa Udruženjem „Baby friend“ i Medina čitalačka škola, u saradnji sa Centrom za porodični i smeštaj i usvojenje Novi Sad. U pilotiranju programa Medina čitalačka škola učestvovalo je 7 hranitelja koji pružaju smeštaj deci uzrasta od rođenja do treće godine života.