01.01.2019

Пројектне активности – 2018 година


У 2018. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2017. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. Средства су била намењена реализацији пројектних активности у делу развијања „Саветодавно-терапијских услуга за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“. Циљ овог програма био је развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција хранитељских породица за бригу о деци.

Током 2018. настављена је реализација пројекта „Самосталан живот за све“, у којем је Дечје село „Др Милорад Павловић“ носилац пројектних активности, а наша установа партнер. Пројекат је почео са реализацијом у јуну, 2017. године и планирано је да траје 24 месеца. Усмерен је на решавање проблема социјалне искључености младих који напуштају систем социјалне заштите, посебно младих са сметњама у развоју и фокус је на њиховој социјалној инклузији кроз обезбеђивање регионалне услуге Становање уз подршку.

У јуну 2018. године завршена је реализација пројекта под називом „Развијање међугенерацијске сарадње и солидарности“ који је подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пројекат је трајао 12 месеци, а у овом периоду реализоване су едукативне, драмске, ликовне и рекреативне активности у које су били укључени чланови Удружења пензионера и деца на породичном смештају.

У сарадњи са Удружењем „Baby Friend“ у периоду од октобра до децембра 2018. реализован је пројекат „Подршка ургентном хранитељству“. Пројектне активности су биле усмерене на едукацију хранитељски породица које пружају услугу ургентног хранитељског смештаја за децу од 0-3 године, као и на пружaње подршке хранитељима у виду могућности коришћења услуге телефонског саветовања. Одржано је десет радионица за хранитеље који брину о деци узраста од 0-3 године.

Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“ је у оквиру пројекта „Медин читалачки центар – пилотирање програма подршке раном развоју и квалитету бриге о деци темељених на заједничком читању са дететом“ развио два програма- Медине читалачке посете, у сарадњи са Удружењем „Baby friend“ и Медина читалачка школа, у сарадњи са Центром за породични и смештај и усвојење Нови Сад. У пилотирању програма Медина читалачка школа учествовало је 7 хранитеља који пружају смештај деци узраста од рођења до треће године живота.