FUK
 

Period: 01.01.2015 - 19.04.2024

Ukupan broj zapisa: 7

21.09.2022
21.09.2022
 
Ovde možete pogledati FUK dokumentaciju vazenu za oblast stručnih poslova
21.09.2022
21.09.2022
 
Ovde možete pogledati FUK dokumentaciju vazenu za oblast finansija
20.09.2022
20.09.2022
 
Ovde možete pogledati FUK dokumentaciju vazenu za oblast opštih i pravnih poslova.
08.08.2022
08.08.2022
 
Ovde možete preuzeti dokumenta vezana za Akcioni plan za implementaciju FUK
08.08.2022
08.08.2022
 
Ovde možete preuzeti dokumenta vezana za Strategiju uspostavljanja i razvoja FUK u CPSUNS
08.08.2022
08.08.2022
 
Ovde možete preuzeti dokumenta vezana za Odluku o donošenju internih procedura za FUK
08.08.2022
08.08.2022
 
Ovde možete pogledati dokumentaciju vezanu za Odluku o imenovanju koordinatora za FUK