01.01.2016

Projektne aktivnosti - 2017 godina


U 2017. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2016. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. Sredstva su bila namenjena realizaciji projektnih aktivnosti u delu razvijanja „Savetodavno-terapijskih usluga za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad“. Cilj ovog programa bio je razvoj usluga koje razvijaju sistem podrške porodici u krizi i detetu u njoj, kao i podizanje kompetencija bioloških i hraniteljskih porodica za brigu o deci.

Tokom 2017. potpisan je i ugovor za realizaciju projekta „Samostalan život za sve“, u kojem je Dečje selo „Dr.Milorad Pavlović“ nosilac projektnih aktivnosti, a naša ustanova partner. Projekat je počeo sa realizacijom u junu, 2017. godine, i planirano je da traje 24 meseca. Usmeren je na rešavanje problema socijalne isključenosti mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite, posebno mladih sa smetnjama u razvoju i fokus je na njihovoj socijalnoj inkluziji kroz obezbeđivanje regionalne usluge Stanovanje uz podršku.

U junu 2017. godine započeta je realizacija projekta pod nazivom „Razvijanje međugeneracijske saradnje i solidarnosti“ koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovo je patrnerski projekat Udruženja penzionera grada Novog Sada i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

Centar je tokom 2017. bio uključen u realizaciju projekta koji se odnosi na podršku mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite i izlaze iz hraniteljstva kroz projekat socijalne inkluzije za mlade bez roditeljskog staranja „Budi svoj“ koji relizuje Fondacija „Uključi se“ u partnerstvu sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Vojvođanskom bankom. Projekat za cilj ima da mlade bez roditeljskog staranja učini vidljivijima za društvo u celini.