11.10.2015

Projektne aktivnosti - 2016. godina


U martu 2016. godine potpisan je ugovor o saradnji između Grada Novog Sada- Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Ovim je odpočela implementacija projekta „Podrška hraniteljstvu u zajednici“, koji je podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada- Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. 

Program je usmeren ka razvoju sveobuhvatnijih usluga porodičnog smeštaja na teritoriji grada Novog Sada. Program sadrži tri grupe aktivnosti koje kao celina doprinose razvoju usluge hraniteljstva. Prvu grupu čine aktivnosti usmerene na osnaživanje dece i mladih koji su smešteni u hraniteljske porodice. Drugu grupu čine aktivnosti usmerene na podizanje kompetencija bioloških i hraniteljskih porodica za podršku dece ili odraslih za pružanje kvalitetnije brige. Treću grupu aktivnosti čine one koje su usmerene na jačanje kompetencija profesionalaca u CPSU NS i profesionalaca koji su u neposrednom kontaktu sa decom na hraniteljstvu.