13.03.2023

План јавних набавки за 2023. годину


У прилогу се налази План јавних набавки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину.
ДОКУМЕНТА