15.07.2016

Обавештење о закључењу уговора ЈН МВ 1/2016


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - два путничка аутомобила ЈН МВ 1/2016  
ДОКУМЕНТА