15.07.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora JN MV 1/2016


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara - dva putnička automobila JN MV 1/2016  
DOKUMENTA