18.02.2020

Пројектне активности – 2019 година


У 2019. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2018. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. Средства су била намењена реализацији пројектних активности у делу развијања „Саветодавно-терапијских услуга за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“. Циљ овог програма био је развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција хранитељских породица за бригу о деци.

Током 2019. године, окончан је пројекат „Самосталан живот за све“ у којем је установа Дечје село „Др Милорад Павловић“ била носилац пројектних активности, а наша установа партнер. Средства су добијена од Делегације ЕУ кроз програм Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу, IPA 2013. Пројекат је почео са реализацијом у јуну, 2017. године, и окончан је 1. јуна 2019. године. Циљ пројекта је био успостављање услуге Становање уз подршку за младе који напуштају систем социјалне заштите и младе особе са инвалидитетом; стандардизација, лиценцирање и обезбеђивање одрживости услуге, што ће допринети унапређењу квалитета живота младих који представљају корисничку групу. Након окончања пројекта, услуга је и даље доступна младима који напуштају систем алтернативне бриге. Иако је пружалац услуге установа Дечије село, наша установа ће и даље у партнерству радити на унапређењу квалитета услуге будући да је препознат значај доступности тог ресурса младима који излазе из хранитељских породица и у процесу су потпуног осамостаљивања. Једна од пројектних активности је било и креирање, акредитација и имплементација програма обуке за професионалце „Становање уз подршку за младе у систему социјане заштите“ и, након пилотирања, програм је актуелно у процесу акредитације.

Пројекат „Развој хранитељства у АПВ“ реализовао је Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, уз финансијску подршку УНИЦЕФ-а, канцеларија у Србији, у периоду од 22.4.2019-31.12.2019. године, у складу са пројектним предлогом и уговореним буџетом. Општи циљ пројекта „Развој хранитељства у АПВ“, био је: Развој хранитељства у АП Војводини, кроз унапређење инклузивне праксе у заједници, док су специфични циљеви пројекта били:
1. Допринос даљем развоју повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица.
2. Подршка успостављању новоформираног Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припрема ЦСР на региону за процес транзиције.
3. Промоција хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад и подршка развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима.

У оквиру овог пројекта реализована је Конференција „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“ поводом Међународног дана породице и дана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Конференција је одржана 21.05.2019.године у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ-а, СОС Дечијих села Србија и Новосадске мреже за децу “НСМЕДЕ“.

Затим, осмишљен је промотивни плакат и дизајниран флајер “Информатор за повремене хранитеље “ који садржи информације о услузи као и о потребној документацији и процедурама кроз које пролазе родитељи и хранитељи који желе да користе или пружају услугу повременог породичног смештаја. Одштампано је укупно 200 плаката и 3760 флајера.

Реализоване су обуке за професионалце „Повремени породични смештај“, у 10 тагетираних општина које су третиране као пилотирање програма који је упућен на акредитацију. Такође, оформљен је тим за израду и реализације обуке за хранитеље, родитеље, личне пратиоце и друге заинтересоване за пружање и коришћење услуге повремени породични смештај. У период од септембра-новембра, 2019. пилотирана обука за професионалце, а такође, у истом периоду реализовано је 10 едукација намењених потенцијалним пружоцима и корисницима услуге повремени породични смештај.
Кроз пројекат је ЦПСУ Нови Сад, пружао правну и административну подршку оснивању и почетку рада ЦПСУ Суботица. Подршку су пружали запослени из ЦПСУ Нови Сад који се баве правним, економским и административним пословима, као и по потреби стручни радници. Такође, пружена је подршка развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима кроз промотивне активности, едукације, и израду Стратешког плана.