07.10.2015

Регионални састанци са центрима за социјални рад


Поводом започињања сарадње између Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и центара за социјални рад из Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа, 22. и 23. спетембра 2015. године одржани су састанци са представницима ових центара. 

Састанцима су присуствовали представници 24 центра за социјални рад из ова три округа, као и представници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Покрајинског завода за социјалну заштиту. Разговарано је о актуелним потребам, потешкоћама и динамици међусобне сарадње.