23.10.2015

Oкругли сто о сродничком хранитељству


У четвртак 22.10.2015. године, у организацији Покрајинског завода за социјалну зашиту, организован је округли сто на тему „Уједначавање стручних приступа и поступака у реализацији сродничког хранитељства“. Округли сто је реализован у просторијама Центра за социјални рад Нови Сад и њему су, испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, присуствовали саветници за хранитељство и супервизорка.

Представници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и центара за социјални рад са територије АП Војводине су овом приликом разменили своја искуства у реализацији сродничког хранитељства. Професионалци су износили своје ставове у вези са реалативно ниском заступљеношћу овог облика заштите као и конкретне предлоге за максималну искоришћеност реурса шире породице у збрињавању деце без родитељског старања.
 
ФОТО