28.12.2015

Радни састанак у области заштите деце без адекватног родитељског старања


Дана 28.12.2015. одржан је радни састанак у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад. На састанку су били присутни представници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Дечијег села "Др.Милорад Павловић" и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.
Тема састанка су били постигнути резултати у 2015. као и планови за 2016. годину у области заштите деце без адекватног родитељског старања. 
ФОТО