12.02.2016

Радионица са заинтересованим странама у процесу стратешког планирања ЦПСУНС


У петак 12. фебруара 2016. године одржана је радионица са представницима установа и организација које су заинтересоване за рад и сарадњу са ЦПСУНС.

Ова радионица је део процеса стратешког планирања који је установа покренула, како би направила оквир за рад у наредном трогодишњем периоду. Састанку су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинског и Републичког завода за социјалну заштиту, Градске управе за дечју и социјалну заштиту Града Новог Сада, центара за социјални рад, Филозофског факултета, Канцеларије за инклузију Рома, УГ Фамилија, као и представници корисника (хранитељи). 
ФОТО