26.02.2016

Радна група за израду смерница за сродничко хранитељство


Састанак радне групе за израду смерница за сродничко хранитељство одржан је 24.02.2016. у сали Дечјег села у Сремској Каменици, а у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад преузео је улогу домаћина овог догађаја.  
ФОТО