02.03.2016

Сарадња са одсеком за психологију Филозофског факултета у Новом Саду


У петак, 26. 02. 2016. у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, од 10.00 до 12.00 часова, организовано је предавање на тему хранитељства за 11 студената IV године основних и II године Мастер студија психологије.

Предавање су одржали психолози, стручни радници запослени у Центру. Циљ предавања је био да се студенти поред теоријског знања које су стекли на предавањима упознају са практичним изазовима у хранитељству и тиме стекну свеобухватну слику услуге породичног смештаја у систему социјалне заштите. 
ФОТО