08.03.2016

Сарадња између ЦПСУНС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада


У марту 2016. године потписан је уговор о сарадњи између Града Новог Сада- Управе за социјалну и дечију заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Овим је одпочела имплементација пројекта „Подршка хранитељству у заједници“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада - Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

 
Програм је усмерен ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији града Новог Сада. Програм садржи три групе активности које као целина доприносе развоју услуге хранитељства. Прву групу чине активности усмерене на оснаживање деце и младих који су смештени у хранитељске породице. Другу групу чине активности усмерене на подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одраслих за пружање квалитетније бриге. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на хранитељству.