25.03.2016

Mеђународни стручни скуп


Дана 24.03.2016. године у сали Народне банке Србије одржан је међународни стручни скуп „Пракса и потенцијали у области заштите деце у Србији“. Скуп је организован од стране Републичког завода за социјалну заштиту и Центра за интеграцију младих, и део је активности Регионалног пројекта „Регионални ресурсни центар за заштиту деце (РРЦ) за југоисточну Европу“.

Саветник за хранителјство Марина Мојић присуствовала је овом скупу као представник Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.