18.04.2016

Завршене прве обуке кандидата за хранитељство


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад реализовао је програма припреме и обуке кандидата за хранитељство за три групе учесника. Програм припреме и обуке завршило је укупно 38 породица са територија општина Нови Сад, Беочин, Рума, Темерин, Ириг, Инђија, Жабаљ, Бачка Паланка, Бечеј и Нови Бечеј. 
ФОТО