25.04.2016

Смернице за повремени породични смештај и сродничко хранитељство


Покрајински завод за социјалну заштиту израдио је кроз пројекат смернице за повремени породични смештај и сродничко хранитељство. Смернице су израђене и одштампане у оквиру пројекта: „Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компететнтне праксе у социјалном раду“ који Покрајински завод за социјалну заштиту реализује у оквиру ширег пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“ који финансира Европска унија, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Садржај и ставови изнети у овој публикацији не изражавају нужно ставове УНИЦЕФ-а, Европске уније, Министарства правде или Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
ДОКУМЕНТА