25.04.2016

Споразум о сарадњи


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад потписао је 22.априла, 2016. године, споразум о сарадњи са Високом школом за здравство и социјални рад Св. Елизабете из Братиславе, Словачка, истурено одељење Мартин Лутер у Бачком Петровцу. Предмет овог споразума је, научно-истраживачки рад, стручна едукација и стручно оспособљавање студената, на основу заједнички припремљеног програма.  
ФОТО