25.04.2016

Когнитивна и породична терапија у раду са проблематичном децом и адоласцентима


Марина Мојић и Јелица Марић, представнице Центра за породични смештај и усвојење из Новог Сада,у месецу априлу су похађале екукацију „Когнитивна и породична терапија у раду са проблематичном децом и адолесцентима“. Едукацију је реализовао „Тим центар“ из Новог сада и трајала је укупно 32 сата ( 4 сусрета по 8 сати).  
ФОТО